Du finner meg her!

Har du spørsmål kan jeg treffes på:

post@arendal-psykiatri.no. 

Tlf: 479 01 183

Telefontid: 12.00-13.00
Kontortid: 08.00-16.00

ARENDAL PSYKIATRI

Mitt navn er Lindy Riisnes, jeg er lege og psykiater som har fått avtale-hjemmel i psykiatri i Arendal fra 03.08.20. Det vil si at hos meg betaler du kun egenandel. Jeg åpner mitt kontor på Havblikk legesenter, Kystveien 154, 4842 Arendal, cirka 2,5 kilometer nord for Arendal sentrum. Busstopp og parkering i umiddelbar nærhet.

Her tilbyr jeg psykiatrisk hjelp for de fleste psykiske lidelser, inkludert utredning, diagnostiske og medisinske vurderinger. Jeg setter opp personlige timer, og kan også tilby videosamtaler over sikker nettløsning.

Min faglige bakgrunn kommer fra arbeid på Modum Bad psykiatriske sykehus, Telemark psykiatriske sykehus, Vinderen psykiatriske sykehus (under Diakonhjemmet i Oslo), samt fra Vestfold DPS. Ved sistnevnte har jeg jobbet cirka ett års tid som avdelingsoverlege innenfor psykiatri. Som fordypning har jeg tatt en fire-årig videreutdannelse i kognitiv terapi.

Velkommen til samtaler der vi kan utforske hvordan du kan få en bedre livskvalitet. Jeg mottar nå henvisninger for nye pasienter. Fastlegen din kan sende meg en kort søknad.